Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Jakarta: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Jakarta

Embassy of Finland, Menara Rajawali, 9th floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung # 5.1
Kawasan Mega Kuningan, 12950 Jakarta
Puh. +62-21-2939 3000, sanomat.jak(at)formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Matkustustiedotteet, 15.10.2018

Itä-Timor: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava erityistä varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Viqueque: Vältettävä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Väkivaltaisuudet ja turvallisuustilanteen nopea heikentyminen mahdollisia. Erityinen varovaisuus tarpeen, mielenosoituksia ja väenkokoontumisia vältettävä. Tarpeetonta matkustamista Viquequen alueelle tulee välttää.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Itä-Timorin sisäinen tilanne on vakiintunut, mutta väkivaltaisuudet ja äkillinen turvallisuustilanteen heikentyminen ovat kuitenkin edelleen mahdollisia.

Dilissä, mutta myös muualla Itä-Timorissa, toimii useita katujengejä, joiden harjoittaman väkivaltaisen häirinnän kohteiksi ulkomaalaisilla on riski joutua. Katujengien väliset levottomuudet ovat myös mahdollisia.
Ulkomaalaisten ajamia autoja on häiritty, ja auton ikkunat on pidettävä kiinni ja ovet lukossa. Ajamista syrjäisillä ja vähäliikenteisillä teillä kannattaa välttää varsinkin pimeän aikana.

Matkustettaessa Dilin ulkopuolelle turvallisuustilanne tulee aina varmistaa etukäteen.

Suomella ei ole edustustoa Itä-Timorissa, ja maata hoidetaan Jakartan suurlähetystöstä käsin. Hätätapauksissa Suomen kansalaiset voivat kääntyä myös Dilissä sijaitsevan Portugalin suurlähetystön puoleen.

Portugalin Dilin suurlähetystön puhelinnumero on +67 331 15 20 ja suurlähetystön konsulaatti on avoinna arkipäivisin klo 8:30-12:30 ja 14:00-18:00. Suurlähetystö sijaitsee Dilin keskustassa Presidente Nicolau Lobaton kadulla. Itä-Timoriin tilapäisesti asumaan muuttavia suomalaisia suositellaan ilmoittamaan yhteystietonsa Portugalin suurlähetystölle sekä Suomen suurlähetystölle Jakartassa kriisitilanteiden varalta.

Erityiset turvallisuusriskit

Ulkomaalaisten seksuaalinen häirintä on yleistä.

Osa uskonnollisesti ja/tai kulttuurisesti arvokkaista kohteista vaatii vierailuluvan. Tarkista luvanvaraisuus paikallisilta viranomaisilta.

Itä-Timorin merenrannoilla ja sisävesillä on tavattu krokotiilejä. Niiden on raportoitu olevan aggressiivisia etenkin itäisillä alueilla ja etelärannikolla.

Rikollisuus

Ulkomaalaisiin on toisinaan kohdistunut taskuvarkauksia, autovarkauksia, ryöstöjä sekä etenkin naisiin myös seksuaalista häirintää. Arvoesineiden tai suurten rahasummien pitämistä mukana ei suositella.

Pimeällä ulkona yksin liikkumista kannattaa välttää.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Itä-Timoriin voi matkustaa lentäen Indonesiasta, Australiasta tai Singaporesta. Maantieyhteys Itä-Timoriin on Indonesiaan kuuluvasta Länsi-Timorista. Meriyhteyksiä matkustajaliikenteelle Itä-Timoriin ei ole. Itä-Timorin pääkaupungin Dilin ja Oekusi-Ambenun alueen (Itä-Timorin erillisalue Länsi-Timorin puolella) välillä on meriliikenneyhteys.

Itä-Timorissa on vasemmanpuoleinen liikenne, ja liikennekulttuuri on kehittymätöntä sekä liikennekäyttäytyminen ennalta arvaamatonta. Tieverkoston kunto Itä-Timorissa on huono, ja sadekaudella runsaat sateet sekä tulvat voivat katkaista teitä. Pimeällä ajamista kannattaa välttää. Julkisten kulkuneuvojen ja taksien käytössä kannattaa noudattaa varovaisuutta.

Luonnonolot

Itä-Timorissa vallitsee trooppinen ilmasto, ja lämpötila on vakaa ympäri vuoden. Sadekausi on tavallisesti marras-huhtikuussa, jolloin rankkasateet voivat aiheuttaa tulvia. Sadekauden aikana saattaa esiintyä myrskyjä maan etelärannikolla.

Itä-Timor sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, joten maanjäristykset ovat mahdollisia. Helsingin yliopiston seismologian laitos on laatinut ohjeet maanjäristystilanteiden varalle : http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html.

Terveys

Erilaisia sääskien levittämiä sairauksia, kuten esimerkiksi malariaa, denguekuumetta ja japanilaista aivokuumetta esiintyy erityisesti sadekaudella. Hyttysten pistoilta voi parhaiten välttyä suojaavalla vaatetuksella ja käyttämällä hyttysverkkoa sekä hyttysmyrkkyä. Tarvittavista rokotuksista ja mahdollisesta malarialääkityksestä tulee huolehtia hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä.

Saastuneesta vedestä ja ruoasta johtuvat erilaiset taudit ja loiset ovat yleisiä. Vesijohtovesi ei ole juomakelpoista. Huolellinen käsien pesu tai desinfiointi on suositeltavaa. Sähkö- ja vesikatkokset ovat yleisiä koko maassa.

Terveydenhuoltopalvelut Itä-Timorissa ovat alkeellisia. Itä-Timoriin matkustavilla tulee olla voimassa kattava matkavakuutus. Vaativampaa sairaanhoitoa vaativat tapaukset joudutaan evakuoimaan lentoteitse maan ulkopuolelle, mikä on hyvin kallista.

Saavuttaessa keltakuumeen riskimaista tulee esittää kansainvälinen rokotuskortti keltakuumerokotteesta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Itä-Timorin huumelainsäädäntö on erittäin ankara.
Itä-Timorissa noudatetaan konservatiivisia pukeutumis- ja käyttäytymistapoja, eivätkä julkiset hellyydenosoitukset ole hyväksyttyjä.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Itä-Timorin hallinnon julkaisema lista Itä-Timorin edustustoista: http://timor-leste.gov.tl/?p=142&lang=en&l=1.

Yhteystiedot

Jakartan-suurlähetystö

Menara Rajawali, 9th floor
Jl Mega Kuningan
Lot 5.1, Kuningan
12950 JAKARTA
INDONESIA
+62 212 939 3000

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.10.2018


© Suomen suurlähetystö, Jakarta | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot