Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Indonesien: resemeddelande - Finlands ambassad, Jakarta : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Jakarta

Embassy of Finland, Menara Rajawali, 9th floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung # 5.1
Kawasan Mega Kuningan, 12950 Jakarta
Tel. +62-21-2939 3000, sanomat.jak(at)formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 12.10.2015

Indonesien: resemeddelande

Indonesien: Risk för terrordåd. Naturkatastrofer vanliga.

Finlands ambassad
Jakarta

(gäller tills annat meddelas)

Utdragna skogs- och makbränderna i Sumatra och Kalimantan gör det besvärligt att resa och vistas i områdena. Situationen förändras hela tiden och vi rekommenderar att man följer de lokala nyheterna. Singapores meteorologiska institut publicerar en karta med rökens spridning. Det uppskattas att bränderna kommer att fortsätta tills regnperioden börjar i oktober.

Det finns hela tiden en risk för terrordåd i Indonesien. Det lönar sig för resenärer att i synnerhet undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Risken för oroligheter är särskilt stor förutom i Jakarta också på öarna Bali, Lombok och Sulawesi som är populära bland turister.

Naturkatastrofer, såsom jordbävningar, vulkanutbrott och översvämningar är vanliga. I synnerhet under regnperioden är översvämningar och jordskred vanliga. Om man reser till aktiva vulkantrakter är det bäst att vara försiktig och fråga råd på ort och ställe. Följ de lokala medierna och myndigheternas intruktioner i alla krissituationer.

Iaktta särskild försiktighet om du reser till Papua och kontrollera det aktuella säkerhetsläget före resan.

Vid behov kan du fråga om det lokala säkerhetsläget av de lokala myndigheterna, av Indonesiens ambassad i Helsingfors eller Finlands ambassad i Jakarta

Jour: När ambassaden har stängt kan man i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan innan resan på adressen reseanmalan.fi.

Säkerhetsläget

Jakarta

Det finns en ständig risk för jordbävningar, demonstrationer och terrordåd. Efter en jordbävning eller i en annan krissituation är det viktigt att följa medierna och myndigheternas anvisningar. 

Aceh och norra Sumatra

I Aceh förutsätter myndigheterna att även icke-muslimer respekterar den lokala islamska lagen. Särskild vikt fästs vid klädsel, alkoholanvändning och umgänge mellan personer av olika kön. Myndigheterna har också vidtagit åtgärder mot utländska icke-muslimer.

Sulawesi & östra Kalimantan

Ambassaden uppmanar alla som reser till städerna Poso och Palu i provinsen Centrala Sulawesi att iaktta större försiktighet än normalt och följa de lokala myndigheternas information om säkerhetsläget. Det har inträffat enstaka terrordåd i området, men situationen är numera i det stora hela lugn.

Personer som reser till Filippinerna sjöledes från östra Kalimantan eller Sulawesi bör i förväg försäkra sig om ruttens säkerhet och läget i Södra Filippinerna. Det har också förekommit kidnappningar i området.

Papua (tidigare Irian Jaya) och Moluckerna (Maluku)

Om du reser till Papua bör du förvissa sig om det aktuella säkerhetsläget och vara mycket försiktig. För resor utanför Jayapura eller Biak krävs ett tillstånd av polisen (surat jalan). Demonstrationer kan bli våldsamma, undvik stora folksamlingar. 

Iaktta normal försiktighet om du reser till Moluckerna. Relationen mellan muslimer och krista har lugnat sig, men är fortfarande känslig för provokationer. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar.

Bali och Lombok

Alla slag av stölder och knivhot har ökat märkbart på Bali. Mobiltelefoner, ryggsäckar och plånböcker har stulits på de populära turistmålen. Även väskstölder från motorcykel har ökat. Det lönar sig att ha väskan mot trottoarsidan och inte mot vägen.

På Bali, liksom i resten av landet, lönar det sig att vara noga med alkoholhaltiga dryckers ursprung. Det har förekommit alkohol som innehåller metanol på Bali.

På Bali säljs ganska allmänt drogsvampar (magic mushrooms) trots att försäljningen och användningen av dem är kriminaliserad. Polisen på Bali har fört kampanj för att varna för såväl hur farliga svamparna är att använda, som för att det är olagligt att sälja och använda dem.

Havsströmmarna vid öarna Bali och Lombok är mycket kraftiga och orsakar tiotals dödsfall varje år. I alla vattensporter måste man följa myndigheternas rekommendationer. Höga vågor och kraftiga strömningar är som farligast under vintermånaderna. Sår läker långsamt i tropikerna och risken för infektioner är stor. Se därför upp till exempel för skärsår nära vassa korallrev.

Trafiken är livlig på turistorterna. Använd adekvat skyddsutrustning när du åker motorcykel.

Naturförhållanden

Indonesien ligger i ett område som kallas Stilla havets eldring där det förekommer rikligt med jordbävningar och vulkanutbrott. Jordbävningar är vanliga, särskilt på Sumatra, men också på Papua, Java och Sulawesi förekommer kraftig seismisk aktivitet. Helsingfors universitets seismologiska institution har sammanställt anvisningar i fall att det inträffar en jordbävning.

Om det inträffar en naturkatastrof måste man ovillkorligen följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar. Om du reser till aktiva vulkaner (till exempel Sinabung, Kelud, Bromo, Merapi, Krakatau) ska du vara försiktig och fråga ortsborna om råd. Under de senaste åren hade bland annat vulkanerna Kelud, Slamet och Raung på Java utbrott, och på Sumatra har Sinabung haft flera farliga utbrott.  

De kraftiga regnen under regnperioden (oktober-april) kan förorsaka svåra översvämningar och jordskred. Man bör iaktta försiktighet överallt i Indonesien. I nästan alla delar av landet är regnperioden som kraftigast i januari-februari.

Att röra sig i Indonesien

Indonesien har vänstertrafik. I Jakarta gör trafikstockningar det svårt att ta sig fram och trafiken kan också stocka sig illa utanför de stora städerna. Reservera gott om tid för resor inom landet. Trafiksäkerheten är dålig. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte i bilar och hjälm när man kör motorcykel.

Alla som kör fordon som kan åka fortare än 40km/h ska ha ett giltigt körkort. Internationella körkort som också gäller i Indonesien kan ansökas hos Automobilförbundet, www.autoliitto.fi. Den som ska vistas en längre tid i Indonesien kan också ansöka om lokalt körkort på den lokala polisinrättningen. Att köra utan körkort är enligt indonesisk lag ett brott som straffas med kännbara böter eller fängelse.

Det har under de senaste åren inträffat flera allvarliga flygolyckor i Indonesien. EU har utfärdat flygförbud inom EU för indonesiska flygbolag. Mera information om vilka bolag som har flygförbud finns på Europeiska unionens webbplats.

Det lönar sig att ha resehandlingar och pengar i ett vattentätt fodral när man rör sig till sjöss. Ge dig inte ut i storm och inte heller om fartyget ser ut att ha för många passagerare eller på annat sätt inte är sjödugligt. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med flytvästar och var de förvaras. Indonesiens statliga passagerarfartygsbolag heter Pelni.

Vägarnas och bussarnas skick varierar mycket. Fjärrtåg är ett bra alternativ till bussar och flyg, men järnvägsnätet täcker bara Java och en liten del av norra Sumatra. På Java finns det järnvägsförbindelser mellan de viktigaste städerna och tågen är bekväma, snabba och förmånliga. Särskilt under semestersäsongen är tågen populära så det är bra att köpa biljetter i god tid.

Hälsovård

Sjukhusen håller inte europeisk standard. I Jakarta och på Bali är den internationella läkarcentralen SOS Medika ett av de bästa alternativen. De långsamma trafikförbindelserna kan också försvåra tillgången till vård.

Före avresan bör man se till att man har en täckande reseförsäkring. I sjukdomsfall kan man bli tvungen att tillgripa evakuering med flyg, vilket är mycket dyrt. I vissa fall har sjukhus vägrat ge vård till patienter som saknar reseförsäkring.

Man bör se till att man får nödvändiga vaccinationer och eventuellt malariaprofylax i god tid före avfärden. Jakarta är inte malariaområde, men i staden förekommer denguefeber som sprids av myggor. Denguefeber förekommer även i övriga delar av Indonesien. Det bästa sättet att skydda sig mot myggbett är att ha täckande kläder och använda myggift. Närmare upplysningar finns på webbplatsen för Institutets för hälsa och välfärd och på WHO:s webbplats. 

På Bali har det förekommit mässling. 

Kranvattnet går inte att dricka. Sjukdomar som beror på smutsigt drickvatten, såsom kolera och tyfus, är vanliga. Också olika parasiter orsakar sjukdomar. Det går enkelt att köpa drickvatten på flaska förutom i avlägsna trakter. 

Det förekommer rabies i Indonesien. Se upp för djur som rör sig fritt. Om man blir biten behöver man rätt vaccin inom 24 timmar. Trots att man vaccinerats på förhand behövs en serie av fyra vaccinationer om man blir biten. Man bör genast uppsöka läkarvård. Det råder tidvis brist på rabiesvaccin.

Vi rekommenderar god hygien för att undvika alla slags infektioner. Kontrollera vilka vaccin som krävs på förhand.

Institutet för hälsa och välfärd publicerar Matkailijan terveysopas på finska med nyttig information om vaccin och hälsa under resan. På svenska Folkhälsomyndighetens webbplats om smittskydd och sjukdomar får man också liknande information.

Det lönar sig alltid att ta reda på situationen gällande smittsamma sjukdomar innan man ger sig ut på resa. Du hittar aktuell information på bland annat följande myndigheters webbplatser:

Epidemisjukdomar

Fågelinfluensan i dess nuvarande form innebär ingen omedelbar fara för resenärer i Indonesien, men man bör undvika fågelmarknader, hönsgårdar och andra platser där man kan komma i kontakt med fjäderfä. Närmare upplysningar ges på Institutets för hälsa och välfärd och WHO:s webbplatser.

I Finland svarar hälso- och sjukvårdspersonal på frågor som rör hälsovård. 

Bra att veta

Ditt pass måste vara fullständigt helt och i kraft minst sex månader när du anländer till Indonesien. 

Ambassaden rekommenderar att du ansöker om visum innan resan vid Indonesiens ambassad i Helsingfors. Ett visum som utfärdats på förhand är i kraft 60 dagar. När man anländer till Indonesien måste man också ha en returbiljett bort från Indonesien. Fyll i inresekortet omsorgsfullt, uppgifterna måste motsvara det som står i passet. Den som reser till Indonesien med ett tillfälligt pass uppmanas att skaffa visum före resan vid Indonesiens ambassad.

I juni 2015 införde Indonesien 30 dagars visumfrihet för finska medborgare som kommer till landet som turister. Den här möjligheten finns endast på vissa gränsövergångsställen och man måste lämna landet via samma gränsövergångsställen. Det går inte att förlänga inresetillståndet för turister.

Finska medborgare som reser till Indonesien i någon annan egenskap än turist kan på de större internationella flygplatserna och i de största hamnarna få ett visum för 30 dagar (visa on arrival) som berättigar till en inresa. Dagen man anländer och dagen man reser räknas in i visumets giltighetsperiod. Köerna för att få visum kan vara långa på de viktigaste flygplatserna och det är vanligt med olika slag av bedrägeriförsök. Ett visum på flygplatsen kostar 35 USD.

Att vistas i Indoenesien efter att visumet gått ut är ett brott och kan bestraffas med böter eller fängelse.

Mer information om inreseärenden och tullbestämmelser ges vid Indonesiens ambassad i Helsingfors.

Alla som reser till Indonesien, särskilt den som gör det på eget initiativ, och alla som slår sig ner permanent i landet uppmanas att göra en reseanmälan eller att meddela sina kontaktuppgifter till Finlands ambassad i Jakarta. Meddela också om det sker några förändringar i uppgifterna.

Indonesien har synnerligen sträng narkotikalagstiftning. Även innehav av små mängder lätta droger kan leda till fängelsestraff och grövre narkotikabrott kan till och med leda till dödsstraff. Det har hänt att narkotikasmugglare utnyttjat ovetande utomstående som kurirer genom att gömma droger bland deras bagage. Det här kan hända på resor till Indonesien, inom Indonesien och från Indonesien.

Från och med april 2015 har Indonesien ytterligare begränsat försäljningen av alkohol. Öl och andra alkoholhaltiga drycker finns att köpa i huvudsak endast i stora supermarketar och i restauranger och barer med tillstånd att sälja alkohol.

Man ska vara på sin vakt när man använder kreditkort. På hotell och i större butikskedjor är det säkrare. Man kan ta ut pengar med kreditkort i lokala bankautomater.

Hasardspel är olagligt i Indonesien.

Ta hänsyn till den lokala, ofta konservativa klädstilen och lokala sedvänjor utanför stora städer och turistorter.

De flesta finländska teleoperatörernas anslutningar fungerar i Indonesien. Be din operatör om mera information. Mobiltelefonnätets täckning är oftast god i de flesta städerna, på turistorterna och på Java. På mera avlägsna orter finns det inte nödvändigtvis något mobilnät alls. Meddela åt dina anhöriga så noggrant som möjligt var i Indonesien du ämnar resa och hur länge. Det är inte alltid möjligt att hålla kontakt per telefon eller över internet.  

Ytterligare information

Kontaktuppgifter: Finlands ambassad, Jakarta

Embassy of Finland
Menara Rajawali, 9 floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung # 5.1
Kawasan Mega Kuningan
12950 Jakarta

Tfn: +62 21 2939 3000 (ma-to 8.00-16.00, pe 8.00-13.00)
Fax: +62 21 576 1631
E-post: sanomat.jak@formin.fi
Ambassadens webbplats: www.finland.or.id/fi/
Facebook:  https://www.facebook.com/FinnishEmbassyJakarta

Jour: När ambassaden har stängt kan man i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Finlands honorära konsulat, Bali

Honorärkonsul Mr. Ida Badus Ngurah Wijaya
Honorary Consulate of Finland
Segara Village Hotel
Jalan Segara Ayu
Sanur, Denpasar

Tfn 62-361-29223, i nödfall tfn +62 (0)81 7972 3658
Fax: +62-361-287242
E-post: finnishconsulatebali@yahoo.com

Skriv utDela

Detta dokument

Uppdaterat 12.10.2015


© Finlands ambassad, Jakarta | Kontaktuppgifter