Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Hyvä tietää - Suomen suurlähetystö, Jakarta : Palvelut : Hyvä tietää

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Jakarta

Embassy of Finland, Menara Rajawali, 9th floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung # 5.1
Kawasan Mega Kuningan, 12950 Jakarta
Puh. +62-21-2939 3000, sanomat.jak(at)formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Hyvä tietää

Ajokortti

Suomalaisella ajokortilla ei voi ajaa autoa Indonesiassa.  Suomalaisella kansainvälisellä ajokortilla voi ajaa Indonesiassa, mutta se pitää ensin vahvistaa Indonesian Motor Association'issa (Ikatan Motor Indonesia). Indonesialaisen ajokortin hankkimiseen riittää osallistuminen liikennesääntöjen kirjalliseen kokeeseen, jos asianomaisella on jo voimassaoleva jonkin muun maan tai kansainvälinen ajokortti.

Ajokortin lunastusmaksu on noin 17 euroa. Indonesialaisen ajokortin voi myös suorittaa esimerkiksi Jakartassa käymällä paikallisen autokoulun, joka ei ole kovinkaan kallis eikä vaikea. Indonesialaisen ajokortin voi suorittaa vain oleskeluluvan eli Kitaksen haltija.

Suomalaisesta ajokortista saat tietoa täältä:

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun kun hän täyttää 60 vuotta.

Suomen kansalainen, joka asuu ulkomailla saa Suomessa asuvan asevelvollisen tavoin kutsuntakäskyn sinä vuonna kun hän täyttää 18 vuotta. Tässä käskykirjeessä ilmoitetaan paikka ja ajankohta, missä kutsuntatilaisuus tapahtuu.

Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, asevelvollisen pitää itse huolehtia siitä, että kutsunta tulee tehdyksi. Kutsunnoista pois jääminen, ilman laillista syytä, on asevelvollisuuslain nojalla rangaistava rikos. Kutsuntakirje voidaan lähettää vain, mikäli asevelvollisen osoitetiedot ovat ajan tasalla väestötietojärjestelmässä. Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen tulee pitää osoitetietonsa ajan tasalla tekemällä osoitteenmuutos- ilmoitus, esimerkiksi sähköisesti Maistraatin nettisivuilla. Tämänhetkisten omien tietojen tarkistaminen käy helpoiten Maistraatin ja Väestörekisterikeskuksen tarjoamasta Omien Tietojen Tarkastus- palvelusta.

Ulkomailla asuvan asevelvollisen tulisi kysymyksissä ja ongelma tapauksissa ottaa yhteyttä siihen Puolustusvoimien aluetoimistoon, jonka alueelle hän kuuluu. Jos et tiedä, mihin aluetoimistoon kuulut, ota yhteyttä Helsingin Aluetoimistoon.     

Eläimet

Tuonti Suomeen

Lemmikkieläinten Suomeen tuontia koskevissa kysymyksissä pitää kääntyä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran puoleen. Lemmikkieläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. 4.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi.

Eläke

Eläkeasioissa voi kääntyä Kansaneläkelaitos KELAn puoleen:

Ulkomailla asuvien suomalaisia eläkkeitä aletaan lainmuutoksen vuoksi verottaa samalla tavalla kuin Suomessa asuvien eläkkeitä. Vuodesta 2006 alkaen veroprosentti, vähennykset ja veroilmoitusmenettely ovat samat kuin Suomessa asuvilla. Tähän asti ulkomailla asuvien eläkkeistä on yleensä peritty lopullinen 35 %:n lähdevero. Lisätietoja:

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa (mukaan lukien Maarianhamina). Kortti annetaan 10 vuodeksi (sähköinen henkilökortti 3 vuodeksi) ja sitä voi käyttää passin sijasta kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, San Marinossa ja Pohjoismaissa.

Lisätietoja:

Henkilötiedustelut

Ohjeet ja täytettävä toimeksiantolomake asiakirjatilauksia varten: http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49437&culture=fi-FI&contentlan=1

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä ao. asuinpaikkakunnan maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, voi asiaa tiedustella Helsingin maistraatista, puh. +358 (0)7 1873 0191, faksi +358 (0)7 1873 1191, asiointisähköpostiosoite kirjaamo.helsinki@maistraatti.fi 

Suomen väestörekisterikeskuksen maksulliset palvelunumerot Suomesta soitettaessa:

 • virkatodistustilaukset 0100 4395
 • osoitepalvelu 0600 01000
 • sukuselvitykset 0108 09898

Väestörekisterikeskuksen Internet-sivuilta löytyy myös maistraattien tiedot lääneittäin.

Seurakunnilta saa virkatodistuksen siltä ajalta kun henkilö on ollut kirjoilla ko. seurakunnassa esim. perunkirjoitusta tai muuta virallista tarvetta varten.

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden maahantuonnista ja muista tullikäytännöistä lisätietoja Tullin neuvonnasta: puh. + 358 20 690 600. Lisätietoja:

Notaari- ja legalisointiasiat

Suomen suurlähetystö voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti:

 • Allekirjoitusten oikeaksi todistaminen, henkilöllisyystodistus esitettävä.
 • Asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen, alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä.
 • Isyyden tunnustamislausuman vastaanottaminen (maksuton).
 • Elossaolotodistuksen antaminen, henkilöllisyystodistus esitettävä.
 • Julkisen notaarin todistuksen antaminen Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle.

Notaarin todistuksen hinta on 30 euroa, maksu peritään Indonesian rupioina.

Indonesia ei ole liittynyt apostillesopimukseen, joten suomalaiset asiakirjat tulee legalisoida ennen kuin ne esitetään Indonesian viranomaisille.

Suomessa legalisointeja (ei tavallisia notaarivahvistuksia) hoitaa ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikkö, käyntiosoite: Merikasarminkatu 5 D, 00160 Helsinki, puh. +358 (0)9 160 05. Asiakaspalvelu arkipäivisin 9.00 - 12.00.

Tulli

Tullin tietopalvelun kotisivu on hyvä tietolähde (esim. Suomesta viennin rajoitukset). Tullin neuvonta puh. +358 20 690 600.

Verotus

Verohallinnon kotisivuilta löytyy Suomessa maksuunpannun veron maksumenettely (esim. perintövero).

Vihkiminen

Indonesiassa tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat ja niistä vaadittavat käännökset on selvitettävä vihkijäviranomaiselta.

Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Indonesiassa asuva suomalainen saa todistuksen sen paikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta, missä hän oli viimeksi Suomessa kirjoilla.  Indonesian vihkijäviranomaiset eivät sellaisenaan hyväksy tätä todistusta, vaan vaativat lisäksi Suomen suurlähetystön "suosituskirjeen", joka laaditaan sekä englanniksi että bahasa indonesiaksi maistraatin tai seurakunnan todistuksen pohjalta. Tästä todistuksesta peritään toimitusmaksu 30 €.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Indonesiassa solmittu avioliitto pitää ilmoittaa Suomen väestörekisteriin. Avioliiton rekisteröintilomakkeen voi joko täyttää sähköisenä netissä tai sen saa suurlähetystöstä.

Sähköiset lomakkeet ulkomailla tapahtuneesta parisuhteen rekisteröinnistä ovat kaikkien haettavissa osoitteesta www.suomi.fi/asiointi, jossa kansalaiset voivat ne itse täyttää ja lähettää paperitulosteena lomakkeessa ilmoitettuun maistraattiin Suomessa. Ilmoitus voidaan jättää myös Suomen edustustoon ulkomailla.

Ilmoituksen liitteenä on aina oltava alkuperäinen asiakirja, joka on asianmukaisesti laillistettu. Ulkomaisen asiakirjan esittäjä on tarvittaessa velvollinen huolehtimaan esittämänsä asiakirjan kääntämisestä suomeksi tai ruotsiksi. Myös käännös englanniksi hyväksytään. Jos virallinen käännös tehdään asiakkaan asuinmaassa, myös käännös pitää laillistaa. Jos asiakirja käännetään Suomessa, riittää Suomessa auktorisoidun kääntäjän tekemä käännös (Laki auktorisoiduista kääntäjistä). Maistraatit hyväksyvät myös edustustossa tehdyt epäviralliset käännökset.  Jos asiakas haluaa säilyttää alkuperäisen asiakirjan itsellään, voidaan edustustossa ottaa asiakirjasta kopio ja todistaa jäljennös oikeaksi (huom! todistamiseen tarvitaan notaarinoikeudet).

Suurlähetystöstä saatava lomake ulkomailla tapahtuneesta parisuhteen rekisteröinnistä palautetaan täytettynä suurlähetystöön, mukaan on liitettävä kopiot aviopuolisoiden passista sekä englanniksi käännetty ja laillistettu avioliittotodistus. Jos vihkimisen myötä sukunimi muuttuu, on haettava uutta passia.

Maksuasetuksen 2 § 2 kohdan mukaan suorite on maksuton silloin kun se koskee yksittäisten henkilöiden väestötietojärjestelmään ilmoitettavia tietoja.

Edustusto lähettää ilmoitukset edelleen Ulkoasiainministeriön yhteysmaistraatille:

Länsi-Suomen maistraatti, Pietarsaaren yksikkö, PL 26, 68601 Pietarsaari.

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevan osalta pitää ajan tasalla, olkoonpa oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Edustusto välittää seuraavia tietoja väestötietojärjestelmään (maksuton palvelu):

 • Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta
 • Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta
 • Ilmoitus ulkomaan kansalaisuuden saamisesta
 • Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta
 • Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoiteilmoitus
 • Maastamuuttoilmoitus silloin, kun se tehdään ulkomailla.

Lisätietoja:

Voit myös tarkastaa omat tietosi väestötietojärjestelmästä täältä:

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 18.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Jakarta | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot