Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Indonesia - Suomen suurlähetystö, Jakarta : Kehitysyhteistyö : Indonesia

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Jakarta

Embassy of Finland, Menara Rajawali, 9th floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung # 5.1
Kawasan Mega Kuningan, 12950 Jakarta
Puh. +62-21-2939 3000, sanomat.jak(at)formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen kehitysyhteistyö - Indonesia

Suomi kehitysyhteistyötuki Indonesialle kanavoituu valtioiden välisen kumppanuusohjelman, kansalaisyhteiskunnan ja monenkeskisten organisaatioiden kautta. Tällä hetkellä ainoa kahdenvälinen kehitysyhteistyöohjelma on toukokuussa 2011 käynnistynyt energia- ja ympäristökumppanuus (EEP). Paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) avulla Suomen suurlähetystö tukee pienimuotoisia paikallisia yhteisöhankkeita. Indonesiassa toimii myös neljä suomalaista kansalaisjärjestöä/säätiötä. Lisäksi suurlähetystö toimii aktiivisesti avunantajien koordinaatiossa erityisesti ilmastonmuutoksen ja uusiutuvan energian sektoreilla. Osoittamalla poliittista aktiivisuutta vahvistetaan Suomen profiilia ja näkyvyyttä varsinaisen hanketoiminnan rinnalla.

Indonesia on nuori demokratia, jonka haasteita ovat talouskasvun vakiinnuttaminen, köyhyyden vähentäminen ja terveen, osallistuvan kansalaisyhteiskunnan luominen.

Energia- ja ympäristökumppanuus (EEP)

Suomen ja Indonesian välinen Energy and Environment Partnership (EEP) -sopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2011.

Kumppanuuden tavoitteena on parantaa uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian saatavuutta sekä kotitalouksissa että teollisuudessa Keski-Kalimantanin ja Riaun provinsseissa. Painopiste rahoitettavien hankkeiden valinnassa on puuperäisen biomassan sekä maatalouden biojätteen hyödyntäminen.

Energia- ja ympäristökumppanuusohjelma EEP edistää uusiutuvan energian, puhtaan teknologian ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöä. Tavoitteena on taata yhä useammalle pääsy uusien, kohtuuhintaisten ja luotettavien energiaratkaisujen piiriin hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa. Tämä vähentää osaltaan köyhyyttä ja haitallisia ympäristövaikutuksia kuten kasvihuonepäästöt ja ympäristön saastuminen. Ohjelma myöntää 70.000–200.000 euron suuruisen määrärahan uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pilottihankkeille sekä toteutettavuustutkimuksille. Rahoitettavien hankkeiden toimijoina voivat olla monenlaiset indonesialaiset tahot, muun muassa julkisen sektorin toimijat, yksityiset yritykset, kansalaisjärjestöt, yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Suomen ulkoasiainministeriö rahoittaa ohjelmaa neljällä miljoonalla eurolla vuosien 2011–2014 aikana. EEP-ohjelma toteutetaan yhteistyössä Indonesian energiaministeriön alaisuudessa toimivan uuden, uusiutuvan energian ja energiansäästön pääosaston kanssa. EEP tukee näin myös Indonesian hallituksen puhtaan energian aloitetta, jonka tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä ja lisätä uusiutuvan energian määrää.

Lisätietoja saa EEP-ohjelman kotisivuilta.

Paikallisen Yhteistyön Määräraha (PYM)

Uusia määrärahanhakuja ei avata toistaiseksi. Tilanteen muuttumisesta tiedotetaan erikseen.

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö

Indonesiassa toimii kolme suomalaista kansalaisjärjestöä ja yksi säätiö, jotka saavat toimintaansa ulkoasiainministeriöltä tukea kehitysyhteistyövaroista. Yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa nämä kehittävät m.m. ammattiyhdistystoimintaa, peruspalveluita kyläyhteisöissä, kestävää metsätaloutta ja ympäristönsuojelua. Vuonna 2012 kansalaisjärjestöjen kautta Indonesiaan kanavoitavan rahoituksen määrä on n. 800.000 euroa yhteensä viiteentoista hankkeeseen.

Monenkeskeinen tuki

Suomen monenkeskinen tuki Indonesialle on viime vuosina ollut pääasiassa jälleenrakennusrahoitusta. Vuoden 2004 tsunamia seurannutta jälleenrakennusta Acehissa Suomi tuki rahoittamalla Maailmanpankin hallinnoimaa rahastoa (Multi Donor Fund) yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla, sekä vuoden 2005 Yogyakartan maanjäristyksen jälkeistä jälleenrakennusta 1,5 miljoonalla eurolla (Maailmanpankin Java Reconstruction Fund). Kummankin jälleenrakennusrahaston toiminta päättyi vuoden 2012 lopussa

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.1.2019


© Suomen suurlähetystö, Jakarta | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot