Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland i Indonesien - Finlands ambassad, Jakarta : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Jakarta

Embassy of Finland, Menara Rajawali, 9th floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung # 5.1
Kawasan Mega Kuningan, 12950 Jakarta
Tel. +62-21-2939 3000, sanomat.jak(at)formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Team Finland i Indonesien

Team Finland är ett samarbete som strävar efter att de befintliga resurserna ska utnyttjas mera effektivt för Finlands och finländska företags bästa. Målet är att göra Finland till en föregångare i en föränderlig global omvärld. Kärnan i Team Finland består av statsrådets kansli, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt de organisationer i hemlandet och utomlands som styrs av dessa ministerier. Arbetet görs i nära samarbete med olika aktörer inom näringslivet samt inom kultur- och utbildningsbranschen. Team Finland agerar proaktivt, snabbt och högklassigt. team.finland.fi.

Team Finland-kontaktpersoner i Indonesien

Koordinator: 
Ambassadsråd Tapani Kivelä
Finlands Ambassad, Jakarta
Tfn +62 21 2939 3000 
tapani.kivela(at)formin.fi

Ordförande:
Ambassadör Jari Sinkari

Team Finland i Indonesien

Team Finland -målsättningarna i Indonesien

Indonesien erbjuder ypperliga möjligheter för främjande av finsk export. Landet är världens tredje största demokrati med världens största muslimbefolkning, samt har världens tredje största förråd av regnskog med enorma koldioxidlager. Av G-20 länderna har endast Kina en snabbare ekonomisk tillväxt.

Finlands image är positiv, och baserar sig främst på vårt långvariga samarbete inom virkes- och pappersindustrin. Fredsavtalet i Aceh, som slöts med ledning av President Ahtisaari, Nokias tillsvidare starka framgång på mobiltelefonmarknaden, samt vår framgång i PISA utvärderingarna har förstärkt den positiva uppfattningen om Finland. Allt detta utgör en solid grund för Team Finland att fortsätta skapa en allt mångsidigare bild av vårt land.

Utöver samarbetet inom de traditionella virkes-, pappers-, gruv- och ICT branscherna främjar Team Finland samarbete i ökande omfattning inom nya, växande branscher såsom cleantech, smart cities, energibesparande infrastruktur, träbyggande, hälsovårdsprodukter och – service samt utbildning.

I Indonesien har personliga kontakter stor vikt. Synligheten i social och traditionell media, och olika slag av representations- och promotionstillställningar kompletterar Finlands påverkningskanaler. Besök till och från Finland är en viktig del av skapande och upprätthållande av kontakter, och Team Finlands mål är att bibehålla besökstakten livlig på såväl hög politisk som på företagsnivå.

Mera information

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.12.2018


© Finlands ambassad, Jakarta | Kontaktuppgifter